Поръчай по телефон
0877552999

Съхранение на гуми

Транспортиране и съхранение на гуми

Почти невъзможно е да се предвиди експлоатационния срок на гумите. Въпреки това Вие можете да увеличите пробега и техническите им характеристики като ги транспортирате и съхранявате правилно, когато не са в експлоатация.

Когато неизползваните гуми стоят на открито за дълги периоди от време (един месец или повече), тяхната повърхност става суха и се появяват пукнатини в резултат на атмосферните влияния или озона. Поради тази причина гумите трябва да бъдат съхранявани в хладни, сухи и чисти затворени помещения.

Свалете товара от плещите им

Ако превозното средство не се използва за повече от месец, свалете тежестта от гумите като повдигнете превозното средство или отстраните гумите от него. В противен случай те могат да бъдат повредени, подложени на преждевременно стареене или внезапно да се спукат.

Съхранявайте гумите далеч от опасностиa

Съхранявайте гумите далеч от източници на топлина като горещи тръби и електрически генератори. Уверете се че повърхностите, върху които се съхраняват гумите са чисти и без следи от грес, бензин или други вещества, които могат да повредят каучука. Гумите, изложени на влиянието на подобни вещества, могат да се повредят при следваща експлоатация.

Гумите трябва да се съхраняват:

  • В проветриво, сухо място с умерена температура, защитени от пряка слънчева светлина и дъжд
  • Далеч от химикали, разтворители или въглеводороди
  • Далеч от остри метални и дървени изделия и т.н.
  • Далеч от източници на топлина, огън, нажежени тела, както и източници на искри и/или електрически разряди
  • Далеч от източници на озон (трансформатори, електрически мотори, поялници и т.н.)

Складиране и транспортиране

Ако съхранявате гумите една върху друга, уверете се, че това не води до тяхното деформиране. А ако се съхраняват продължително време, те трябва да се пренареждат. Избягвайте  притискането на гумите под тежки предмети. Допълнителните принадлежности трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка, далече от места, където могат да бъдат повредени в резултат на разрязване, скъсване или пробиване. При работа с гуми и техните принадлежности, използвайте инструменти и оборудване, които няма да ги повредят. При работа с гуми е препоръчително използване на защитно облекло и ръкавици.

Краткосрочно съхранение

Съхранявайте гумите една върху друга, за предпочитане в палети. Но не по-високи от 1.20 метра. Променяйте реда на гумите в купчината на всеки четири седмици. Когато гумите са монтирани върху джанти, те трябва да се съхраняват напомпани и във вертикална позиция или в хоризонтална позиция върху рафт, но не една върху друга.

Дългосрочно съхранение

При по-продължително съхранение, гумите трябва да бъдат поставени във вертикална позиция върху рафтове, разположени най-малко на 10 см от земята. За да избегнете деформацията им, ги завъртайте леко веднъж месечно. Ако гумите не се използват за по-дълъг период от време, проверявайте налягането им редовно и го поддържайте на нивото, препоръчано от производителя.

Съхранение на зимни гуми

Следвайте тези инструкции за съхранение, за да запазите своите зимни гуми в перфектно състояние:

Преди да свалите гумите, обърнете внимание на позицията им върху автомобила. Така ще можете да смените местата им следващата зима, за да балансирате тяхното износване. Почистете колелата и гумите с вода и ги подсушете добре, за да предотвратите тяхното корозиране.
Почистете всички камъни или други тела от каналите на гумите. Ако гумите са монтирани върху джанти, ги съхранявайте окачени или ги оставете в легнало положение. Ако са демонтирани, ги съхранявайте в изправено положение или със спуснат въздух. Съхранявайте гумите далеч от източници на светлина, за предпочитане на хладно и сухо място. И преди всичко не ги съхранявайте в близост до разтворители (гориво, масла и др.).

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на ОРС или КЗП
Copyright© 2019 W3D Studio. "24Гуми" ООД - Всички цени в сайта са за 1 брой гума с начислено ДДС